АВАРИЯ В КВАРТАЛ „БАЛАБАНЦА“ НА 12 НОЕМВРИ

Заради авария без вода на 12 ноември 2018 г. ще бъдат потребителите в квартал „Балабанца“ в Севлиево, до отстраняването й на следващия ден, 13 ноември.