Обществена поръчка доставка на горива

Решение 720872
Решение 720872

Договаряне без обявление по ЗОП
Доставка на горива за моторните превозни средства и за отопление на сгради – бензин безоловен А 95-Н (CPV код 09132100-4) – 10 000 л +/- 20 %, дизелово гориво CPV код 09134200-9) – 45 000 л +/- 20 %, газ Пропан-Бутан (CPV – 09122000-0 )-4 000 л +/- 20 % и газьол – за отопление (CPV код 09134000-7) – 10 000 л +/- 20 %. Срок на доставката: 12 месеца. Доставчикът да има обект за продажби на горива на дребно в гр. Севлиево, и да поддържа обекта в действие за срока на договора, с работно време минимум 12 часа в денонощие.

Договор

Договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 734719  734719

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 734721  734721

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 792814

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 792825