Проверка на задължение

Проверете лесно Вашето задължение към ВИК Бяла – гр. Севлиево в реално време! Всичко, което е небходимо да направите е да въведете партиден номер и ЕГН на собственика на пардидата. След натискане на бутон “Търси”, нашата система, ще визуализира Вашите задължения, заедно с цялата прилежаща информация. При затруднения с търсенето, може да се свържете с нас.

Полето “Начислена лихва” се визуализира, ако има неплатено старо задължение. Върху тази сума не се начислява ДДС и тя влиза като абсолютна стойност в крайното задължение.