Цени и услуги

На тази страница може да откриете пълна и изчерпателна информация относно всички услуги и техните цени, предлагани от ВИК Бяла – гр. Севлиево.

При нужда от допълнителна информация, относно допълнителни услуги предлагани от нас, не се колебайте да се свържете с наш сътрудник или да посетите нашия офис. Адреса и актуален телефон, може да получите от тук.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Наредба за регулиране на цените на
водоснабдителните и канализационни услуги (ДВ бр.32/2006г.) и на
основание Решение на ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО
РЕГУЛИРАНЕ № Ц-44/22.10.2012 г.  действащите към момента цени
на В и К услугите са както следва:

1. Цена за услугата „Доставяне вода на потребителите” – 1.39 лв./м³
2. Цени за услугата „ Отвеждане на отпадъчни води”:
– за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.
потребители – 0.13 лв./м³
– за промишлени и други стопански потребители със степен на
замърсяване 1 – 0.15 лв./м³
3. Цени за услугата „Пречистване на отпадъчни води” :
– за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.
потребители – 0.33 лв./м³
– за промишлени и други стопански потребители със степен на
замърсяване 1 – 0.49 лв./м³
– за промишлени и други стопански потребители със степен на
замърсяване 2 – 0.59 лв./м³
– за промишлени и други стопански потребители със степен на
замърсяване 3 – 0.66 лв./м³
4. Цена за услугата „Доставяне на вода на друг В и К оператор” – 0.31 лв./м³

Цените са в сила от 01.01.2013 година и са без включен ДДС.