Доставка на горива

Решение 662094
Преписка 00704-2015-0001
Договаряне без обявление по ЗОП
“Доставка на горива за моторните превозни средства и за отопление на сгради” – бензин безоловен А 95-Н (CPV код 09132100-4),- 11 000 л.+/- 10 %, дизелово гориво CPV код 09134200-9),- 45 000 л.+/- 10 % и газьол – за отопление (CPV код 09134000-7) – 10000 л. +/- 10 %. Срок на доставката: 12 месеца, считано от датата на сключване на договора за доставка. Доставчикът да има обект за продажби на горива на дребно в гр. Севлиево, и да поддържа обекта в действие за срока на договора, с работно време минимум 12 часа в денонощие. Доставчикът да има възможност за разплащане с карти, издадени от него.

Договори :

Договор-№-037.15

Договор № 165

Договор № 166

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане